escoplus
escoplus
 

escoplusģ biedt u een totaalpakket van diensten aan bestaande uit:
escoplus

    individueel advies: Op basis van een analyse van de situatie en van de specifieke noden van de klant werkt escoplus een aantal besparings-voorstellen uit.


    realisatie en uitvoering van de investering: De klant maakt een keuze uit de uitgewerkte besparingsvoorstellen waarna escoplus de volledige realisatie van de investering op zich neemt. Dit omvat de levering en installatie van de verlichtingstoestellen en de volledige coŲrdinatie van het project.


   de financiering: Indien u dit wenst, kunt u voor de financiering van de volledige installatie een beroep doen op escoplusģ. De terugbetaling van de investering is gebaseerd op de energie- en onderhoudswinst gedurende een overeengekomen periode.

 

Gedurende het ganse partnerschip krijgt u als klant medezeggingschap, ondermeer inzake keuze van materialen en installateur.

 

Onze klanten zijn ondernemingen die een functionele verlichting aanwenden voor relatief grotere bedrijfsoppervlakten (kantoren, productiehallen, …) waarin een modernisering van de verouderde verlichtingsinstallatie tot een belangrijke energie-besparing en comfortverbetering kan leiden.

 

 

escoplus levert u een grote toegevoegde waarde op het vlak van comfort, kostencontrole, financiŽle winst en ecologie.

 

 

1. Comfort en productiviteit

2. Kostencontrole

3. Financieel

4. Ecologie

 

 

Onze dienstverlening

escoplus levert de klant een sleutel-op-de-deur oplossing waarbij alle stappen in het project door escoplus gecoŲrdineerd worden en waarbij de klant garanties krijgt inzake energiebesparing, lichtniveau en investeringsomvang.

Met behulp van een stroomschema (zie figuur) geven we toelichting bij onze aanpak en bij de wederzijdse engagementen.


1.      Klantgericht advies inzake verlichting
 dtr

 

 

Na het ondertekenen van een samenwerkingsakkoord wordt bij de klant een haalbaarheidsstudie uitgewerkt. Deze studie onderzoekt of investeren in energiebesparing (relighting) in de gebouwen van de klant rendabel kan zijn.

Vervolgens maakt escoplus een gedetailleerde studie. Deze studie geeft een technische en economische investeringsanalyse van de nieuwe installatie. 

Indien die toont dat de samenwerkingsvoorwaarden niet haalbaar zijn, wordt het project stopgezet zonder dat de klant iets moet betalen. Indien de voorgestelde energiebesparende maatregelen uit de studie wel rendabel zijn (en voldoen aan de voorwaarden gesteld in de overeenkomst) dan kan de klant alsnog beslissen niet verder te gaan met het project.

 

2.      Implementatie

 

Indien de klant na de studie beslist om door te gaan met het project, dan worden de besparingen aangetoond met een proefopstelling.   Deze proefopstelling dient als extra controle en bewijst de klant dat de resultaten die in de studie worden voorgesteld in de praktijk haalbaar zijn.

Na de goedgekeurde proefopstelling gaat escoplus over tot projectrealisatie in volledige dienstverlening.

Deze dienstverlening omvat:

 

       aankoop van de nodige investeringsgoederen;

       installatie van de apparatuur;

       aanvragen eventuele subsidies;

       coŲrdinatie van het volledige project.

 

Projecten uitgevoerd door escoplus zijn als het ware sleutel-op-de-deur waarbij de klant zelf geen tijd moet besteden aan de praktische uitvoering van de investering.

 

3.      Financiering van de investering

 

We stellen de klant ook een financieringsvoorstel (Third Party Financing) voor waarbij escoplus het project uitvoert.

 

 

 

 

 

Interesse of heeft u nog vragen,….?

Wij komen graag bij u langs om te onderzoeken of ook u veel energie kan besparen.

 

Onze coŲrdinaten zijn :

escoplus bvba

Meesberg 22

3220 Holsbeek

 

tel : 0479 73 10 87

info@escoplus.be

 


escoplus
Snel besparen
escoshop


"escoshop"
hier vindt  U een waaier van producten die opgebouwd zijn met duurzame  technologie